Финанс лизинг
  Финанс Лизинг ЕАД
София 1407
бул. „Никола Вапцаров” №10, ет.3
Тел.: 02/8661966
Факс: 02/9438195
E-Mail: office@finleasing.bg
      icons Начало Връзка с нас Карта на сайта
 

Лизинг

„Финанс Лизинг" EAД е компания, която налага високи стандарти в сектора на лизинговите услуги. Компанията е регистрирана финансова институция в регистъра на небанковите финансови институции, поддържан от Българска Народна Банка под регистрационен номер № BGR 00167“. Екипът ни от специалисти е със съществен опит на лизинговия и кредитен пазар и съумява да предложи индивидуални решения за лизингово финансиране, съобразено с нуждите на всеки лизингополучател. Дружеството ни предлага

лизинг на МПС

, лизинг на машини и съоръжения, лизинг на недвижими имоти, както и възможността за обратен лизинг (при обратния лизинг доставчикът и лизингополучателят са едно и също лице, което позволява чрез сключване на лизингов договор да се освободят оборотни средства, да се осигурят средства за инвестиции или текущи нужди на лизингополучателя). “Финанс Лизинг” ЕАД урежда всички формалности по закупуването на избрания актив, провежда консултации за най-подходящата застраховка на автомобила, оборудването или недвижимия имот, който ще е предмет на сключения лизингов договор, както и извършва регистрация на лизинговия актив пред компетентните органи. Ние във „Финанс Лизинг” сме убедени, че можем да предложим лизингово решение, което да удовлетвори Вашите нужди и което е съобразено с възможностите Ви за плащане. Лизингът е една от най-модерните и удобни форми на финансиране. Чрез лизинговото финансиране можете да ползвате бързо избрания от Вас актив, без тромави процедури и без излишни условия, които да отнемат от ценното Ви време.
€ €
 
€ €
€ €
Документи и формуляри
€ юридически лица
€ физически лица
€ Общи условия към договор за лизинг
€ Политика за поверителност и защита на личните данни
 
 
€ €
1 1
Лизингов калкулатор
Лизинговият калкулатор дава възможност сами да изготвите свой собствен лизингов план и предварително да изчислите вноските, които бихте искали да плащате.
 
1 1
© 2010 Финанс Лизинг ЕАД. Всички права запазени. Design by CodeInSight Ltd.