logo
  Финанс Лизинг ЕАД
София 1407
бул. „Никола Вапцаров” №10, ет.3
Тел.: 02/8661966
Факс: 02/9438195
E-Mail: office@finleasing.bg
      icons
 
За нас
Лизингови
продукти
Документи Лизингов
калкулатор
Партньори Често задавани
въпроси
Контакти
Изпечати този екран

Финанс Лизинг ЕАД е акционерно дружество, регистрирано в Търговския регистър воден от Агенцията по вписванията с ЕИК № 200355672. В досегашното си съществуване фирмата сериозно разшири обхвата на своя бизнес и привлече редица водещи финансови институции за свои партньори, което ни позволява да предложим изгодни условия за бизнес на нашите клиенти.

   В началния период на своята дейност екипът на дружеството създаде необходимата база за последващо агресивно и в същото време стабилно встъпване на лизинговия пазар. За краткото време от своето създаване дружеството се специализира в областта на лизинговите продажби на МПС, машини и съоръжения, недвижимо имущество и др. на юридически и физически лица.

   Стабилността и сигурността на дружеството са гарантирани както от добро управление на риска, така и от добър мениджмънт на паричните потоци.
   Приоритет в дейността на Финанс Лизинг EAД е бързото и качествено обслужване на клиентите чрез съвременни високо конкурентни продукти и чрез професионалните умения на служителите. Провежда се гъвкава политика и добро управление на риска с цел по-добра преценка и задоволяване потребностите на нашите клиенти. Всичко това прави възможно предлагането на услуги към масовия пазар – включително и на физически лица – при бърза и облекчена процедура.

   Дружеството е изцяло ориентирано към задоволяване потребностите на вътрешния пазар.

Лизингът предлага следните предимства:
  • Получаване на желания обект веднага срещу ниска начална инвестиция
  • Гъвкавост по отношение схемите на разплащане
  • Оптимално планиране на разходите
  • Освобождаване на оперативен капитал, за да се вложат свободните средства в развитие на основната дейност
  • Възможност за изграждане на оптимална инвестиционна политика
  • Предимства, свързани с данъчно планиране на дейността.
© 2010 Финанс Лизинг ЕАД. Всички права запазени. Design by CodeInSight Ltd.
НачалоВръзка с насКарта на сайта